londonmusicalsONLINE
londonmusicalsONLINE - Miss Saigon Ensemble list

Miss Saigon - Ensemble list

Ensemble
Julia Abueva: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Natalie Chua: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Jon-Scott Clark: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Jenny Ding: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Dale Evans: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Callum Francis: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Ashley Gilmour: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Maria Graciano: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Jack Harrison-Cooper: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Matthew Jeans: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Kurt Kansley: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Kittiphun Kittipakapom: 3rd May 2014 - 9th May 2015
David Kar-Hing Lee: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Carolyn Maitland : 3rd May 2014 - 9th May 2015
Christian Rey Marbella: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Kanako Nakano: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Thao Therese Nguyen: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Ariel Reonal: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Jon Reynolds: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Romeo Salazar: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Jordan Shaw: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Niall Sheehy: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Marsha Songcome: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Eloisa Amalia Tan: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Christian Tanamal: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Thao Vilayvong: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Amadeus Williams: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Gerald Zarcilla: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Michael Carolan: 11th May 2015 - 27th February 2016
Richard Carson: 11th May 2015 - 27th February 2016
Natalie Chua: 11th May 2015 - 27th February 2016
Callum Evans: 11th May 2015 - 27th February 2016
Maria Graciano: 11th May 2015 - 27th February 2016
Nathan Graham: 11th May 2015 - 27th February 2016
Kurt Kansley: 11th May 2015 - 27th February 2016
Sooha Kim: 11th May 2015 - 27th February 2016
Kittiphun Kittipakapom: 11th May 2015 - 27th February 2016
Aaron Lee Lambert : 11th May 2015 - 27th February 2016
David Kar-Hing Lee: 11th May 2015 - 27th February 2016
Michael Macalintal: 11th May 2015 - 27th February 2016
Christian Rey Marbella: 11th May 2015 - 27th February 2016
Liam Marcellino: 11th May 2015 - 27th February 2016
Kanako Nakano: 11th May 2015 - 27th February 2016
Thao Therese Nguyen: 11th May 2015 - 27th February 2016
Claire Parrish: 11th May 2015 - 27th February 2016
Kiel Payton: 11th May 2015 - 27th February 2016
Katherine Picar: 11th May 2015 - 27th February 2016
Ariel Reonal: 11th May 2015 - 27th February 2016
Jon Reynolds: 11th May 2015 - 27th February 2016
Romeo Salazar: 11th May 2015 - 27th February 2016
Marsha Songcome: 11th May 2015 - 27th February 2016
Eloisa Amalia Tan: 11th May 2015 - 27th February 2016
Thao Vilayvong: 11th May 2015 - 27th February 2016
Amadeus Williams: 11th May 2015 - 27th February 2016
Gerald Zarcilla: 11th May 2015 - 27th February 2016
Yuval Zoref: 11th May 2015 - 27th February 2016

Swing
Simon Hardwick: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Mitch Leow: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Ela Lisondra: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Saori Oda: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Kerry Spark: 3rd May 2014 - 9th May 2015
Simon Hardwick: 11th May 2015 - 27th February 2016
Mitch Leow: 11th May 2015 - 27th February 2016
Ela Lisondra: 11th May 2015 - 27th February 2016
Saori Oda: 11th May 2015 - 27th February 2016
Ethan Le Phuong: 11th May 2015 - 27th February 2016
Gavin Tsang: 11th May 2015 - 27th February 2016